07.02.2024

Czy Polsce potrzebny jest atom? Rozmowa z inżynierem energetyki Barbarą Ziemską

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Tech
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Czy opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej to działanie na szkodę interesu narodowego? Rozmowa z inżynierem energetyki Barbarą Ziemską na temat projektu budowy elektrowni atomowej w Polsce rozwiewa wszystkie wątpliwości. W artykule wszystko o tym, dlaczego energetyka jądrowa jest dla Polski tak ważna, jak wpłynęłaby na obecne problemy z dostawami energii i wiele więcej.

Dzień dobry Pani Barbaro. Zacznijmy od podstawowego pytania: dlaczego Pani zdaniem budowa elektrowni atomowej w Polsce jest tak istotna?

Barbara Ziemska: Dzień dobry. Rzeczywiście uważam, że budowa elektrowni atomowej w Polsce jest kluczowa z kilku powodów. Przede wszystkim, mówimy tutaj o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Energetyka jądrowa jest jednym z najbardziej niezawodnych i stabilnych źródeł energii, co w przypadku naszego kraju, który doświadcza różnych wyzwań związanych z dostawami energii, jest niezmiernie istotne.

Czyli Pani zdaniem, elektrownia atomowa byłaby odpowiedzią na obecne problemy z dostawami energii?

Barbara Ziemska: Tak, dokładnie. Energetyka jądrowa oferuje nam nie tylko stabilność, ale także niezależność od zewnętrznych dostawców energii. Wspieranie własnej infrastruktury energetycznej poprzez budowę elektrowni atomowej to krok w kierunku suwerenności państwa na arenie międzynarodowej.

Polska, w porównaniu z niektórymi krajami europejskimi, ma dość niski udział energii jądrowej w swoim mikście energetycznym. Dlaczego uważa Pani, że powinniśmy zmienić ten stan rzeczy?

Barbara Ziemska: Patrząc na długoterminowe perspektywy, energię jądrową należy traktować jako niezbędny element naszego miksu energetycznego. To nie tylko kwestia stabilności dostaw, ale również troski o środowisko. Energetyka jądrowa jest jednym z najczystszych źródeł energii, co stanowi istotne wsparcie dla walki z problemami związanymi z emisją gazów cieplarnianych.

W ostatnich latach były opóźnienia w projekcie budowy elektrowni atomowej w Polsce. Jakie są Pani zdaniem konsekwencje takiego opóźnienia?

Barbara Ziemska: Opóźnienia w budowie elektrowni atomowej są niestety działaniem na szkodę interesu narodowego. Każde przeciągające się opóźnienie oznacza dłuższe utrzymywanie się naszej zależności od innych źródeł energii, co w obliczu dynamicznych zmian na arenie międzynarodowej jest ryzykowne. Dodatkowo, z punktu widzenia inwestycji, opóźnienia generują dodatkowe koszty i mogą obniżyć efektywność całego przedsięwzięcia.

Jakie kroki, Pani zdaniem, powinny być podjęte, aby przyspieszyć proces budowy elektrowni atomowej w Polsce?

Barbara Ziemska: Po pierwsze, potrzebujemy silnej woli politycznej, aby przyspieszyć procesy związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń. Po drugie, ważne jest zaangażowanie społeczne i edukacja, aby społeczeństwo zrozumiało korzyści płynące z energetyki jądrowej. Ostatecznie, współpraca między sektorem publicznym a prywatnym, oraz ścisła koordynacja działań, są kluczowe dla efektywnego postępu w tym obszarze.

Dziękuję Pani Inżynier za cenne spostrzeżenia na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. Mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do szerszej debaty na ten temat.

Barbara Ziemska: Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zrozumienie istoty tego przedsięwzięcia przyczyni się do podjęcia konkretnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Komentarze (0)