08.07.2024

Kontrowersje wokół wyboru Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Michał Osial
Michał Osial
Polityka
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Ministerstwo Zdrowia ponownie znalazło się w centrum kontrowersji z powodu trudności w obsadzeniu stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). Proces trwa już pół roku i obfituje w różne problemy, a jednym z najważniejszych zadań nowego inspektora będzie zwalczanie nielegalnego handlu fentanylem – śmiertelnie groźnym narkotykiem.

Rola Głównego Inspektora Farmaceutycznego

GIF odpowiada za bezpieczeństwo lekowe Polaków oraz nadzoruje działalność farmaceutycznego sektora. Inspektor decyduje o dopuszczeniu leków na rynek i warunkach funkcjonowania aptek. To stanowisko jest kluczowe, ponieważ rynek farmaceutyczny w Polsce wart jest 50 miliardów złotych rocznie.

Proces wyboru nowego inspektora trwa od grudnia zeszłego roku, kiedy Ministerstwo Zdrowia ogłosiło pierwszy nabór. Zgłosiło się kilkunastu kandydatów, ale żaden nie otrzymał rekomendacji resortu i konkurs unieważniono. Kolejny konkurs ogłoszono dwa miesiące później, w którym udało się wyłonić dwóch kandydatów: Łukasza Pietrzaka i Artura Owczarka. Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, zarekomendowała Owczarka, co spotkało się z protestami Pracodawców RP.

Konflikt interesów

Pracodawcy RP, kierowani przez Rafała Dutkiewicza, podnieśli kwestie konfliktu interesów Owczarka. Jest on członkiem prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu oraz udziałowcem spółki Hexagroup, zajmującej się produkcją wyrobów medycznych. Zgodnie z ustawą, GIF nie może łączyć tych funkcji ani posiadać udziałów w takich podmiotach. Pracodawcy RP wskazali także, że Owczarek nie posiada wymaganego trzyletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. W wyniku protestów, Leszczyna wycofała swoją rekomendację i ogłosiła trzeci konkurs.

Zmiany w wymaganiach konkursowych

Trzeci konkurs, ogłoszony pod koniec maja, różnił się od poprzednich. Ministerstwo Zdrowia usunęło wymóg złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów, co budziło wątpliwości co do zgodności z ustawą. Wykluczono również panią profesor Zofię Ult za brak oświadczenia lustracyjnego, mimo że pełniła już funkcję GIF do 2015 roku. Dodatkowe kontrowersje wzbudziła Katarzyna Piotrowska-Radzewicz, przewodnicząca komisji konkursowej, która jest związana z Nową Lewicą i reprezentuje Związek Aptekarski. Jej działalność rodzi pytania o potencjalny konflikt interesów.

Współpraca z rządem PiS

Artur Owczarek blisko współpracował z rządem PiS, będąc członkiem zespołu do spraw opracowywania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, może nie spodobać się premierowi Donaldowi Tuskowi. Marcin Toż z kanału „Ujawniamy.com” próbował przeprowadzić rozmowę z Owczarkiem, jednak ten stwierdził, że jest w podróży i nie zna szczegółów raportu Pracodawców RP.

Proces wyboru Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadal trwa i jest pełen problemów. Nowy inspektor będzie miał kluczowe zadania, w tym walkę z fentanylem, co wymaga szybkiego i skutecznego rozwiązania.

Komentarze (0)