18.03.2024

Ministerstwo szykuje zmiany w kodeksie pracy

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Lifestyle
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do wprowadzenia istotnych zmian w Kodeksie pracy, które mogą korzystnie wpłynąć na życie kilku milionów Polaków. Projekt zakłada, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz zatrudnione na umowach cywilnoprawnych będą mogły wliczać takie zatrudnienie do stażu pracy.

Według informacji resortu, zmiany w Kodeksie pracy mają na celu zapewnienie równych praw pracownikom, niezależnie od formy zatrudnienia. Przewidywane przepisy umożliwią osobom, które wcześniej pracowały na rzecz danego pracodawcy na podstawie umów zlecenia, uzyskanie uprawnień takich jak wyższy wymiar urlopu, dłuższy okres wypowiedzenia oraz wyższa odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla potrzebę zwalczania patologii na rynku pracy

Ministerstwo rozważa dwa warianty wliczania stażu na działalności i zleceniu do zatrudnienia. Pierwszy wariant zakłada wliczanie tylko tego okresu, w którym dana osoba podlegała ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym. Drugi wariant przewiduje brak warunku podlegania danego okresu ubezpieczeniom społecznym, ale wprowadza różnicowanie wliczania okresów w zależności od przedstawianych dokumentów.

Według resortu rodziny, pierwszy wariant niesie za sobą mniejsze ryzyko nadużyć, ale osoby pracujące na podstawie umów zlecenia przed 2017 r. mogą nie skorzystać w pełni z proponowanych przepisów.

Projekt zmian w Kodeksie pracy ma trafić do wykazu prac legislacyjnych rady ministrów i być obowiązujący od 2025 roku. Minister rodziny i pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk już w lutym 2024 r. zapowiadała zmiany w Kodeksie pracy, podkreślając konieczność zwalczania patologii na rynku pracy oraz redukcji ich skutków. Dzięki nowym przepisom, pracownicy mają liczyć na większą ochronę i równość w prawach zawodowych.

Komentarze (0)