21.06.2024

Nadchodzą zmiany w L4, koniec z 80% pensji

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Polityka
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Zmiany w zasadach wynagradzania pracowników na zwolnieniu lekarskim są już niemal pewne. Nowy rząd regularnie powraca do tego tematu, a ostatnie wypowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wskazują, że wkrótce możemy spodziewać się znaczących modyfikacji. Obecnie pracownik na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 80 proc. pensji, jednak możliwe jest wprowadzenie nowych stawek, które mogą wynosić 90 lub nawet 100 proc. wynagrodzenia.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, podkreśliła, że jednym z kluczowych aspektów rozważanych zmian jest płatność za czas na chorobowym w wysokości 90 lub 100 proc. wynagrodzenia. Podkreśliła, że konieczne jest przy tym uwzględnienie ryzyka nadużyć, takich jak wypychanie pracowników na fałszywe zwolnienia lekarskie.

Zmiana finansowania chorobowego

Szefowa MRPiPS została także zapytana o propozycję przeniesienia na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pełnego finansowania chorobowego, od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że prace nad tym projektem są już w toku.

Jest dla nas jasne, że za chorobę nie powinno się karać ani pracodawcy, ani pracownika. Obecnie oboje są karani: pracownik otrzymuje mniejsze wynagrodzenie, a pracodawca musi znaleźć zastępstwo za nieobecnego pracownika i pokrywać koszty wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80 proc. pensji. W efekcie pracownicy często przychodzą chorzy do pracy, aby nie tracić części wynagrodzenia

– wskazała.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że obecnie składka chorobowa jest w 100 proc. opłacana przez pracownika, co sprawia, że pracownicy mogą mieć trudność z zaakceptowaniem zmian, które zdejmują ciężar z barków przedsiębiorców bez żadnych korzyści dla nich samych. Dlatego rozważana jest propozycja, aby czas na chorobowym był płatny w wysokości 90 lub 100 proc. wynagrodzenia.

Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że wszystkie rozważane rozwiązania będą szeroko konsultowane:

Obecnie trwają analizy skutków finansowych zaproponowanego rozwiązania w różnych wariantach oraz prace projektowe nad przepisami, które służyłyby ich włączeniu do obowiązującego porządku prawnego. Na pewno wszystkie wprowadzane zmiany będą procedowane w taki sposób, aby pracodawcy i pracownicy byli ich świadomi i mogli się spokojnie do tych zmian przygotować

– zaznaczyła.

Proponowane zmiany w zasadach wynagradzania za czas spędzony na zwolnieniu lekarskim mają na celu nie tylko poprawę sytuacji pracowników, ale również zminimalizowanie ryzyka nadużyć i zapewnienie sprawiedliwego podziału obciążeń między pracowników a pracodawców. Jak podkreśliła minister, kluczowe będzie tutaj osiągnięcie kompromisu i szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych stron.

Komentarze (0)