Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://espresso.com.pl/ jest Scrum Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grabowska 8/36, 01-236 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934643, zwaną dalej Scrum Media.
 2. W celu realizacji usługi strony usługodawca przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies, innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. 
 4. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 5. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy
 6. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony, w szczególności informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. 
 7. W celu realizacji zamówionej usługi newslettera świadczonej drogą elektroniczną, administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów, datę przystąpienia do subskrypcji, informacje o wysyłce newsletterów. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Przekazywanie darowizn wiążę się z przetwarzaniem danych osobowych darczyńcy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia darowizny, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia darowizny. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 9. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
 10. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 11. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. 
 12. Scrum Media wykorzystuje pliki cookies, w szczególności w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, a także przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji użytkowników.
 13. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 14. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do danych w celu ich modyfikacji, weryfikacji lub usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 15. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że użytkownik wyraził na to zgodę lub następuje to na żądanie uprawnionych organów państwa w związku z prowadzonym postępowaniem. 
 16. Aby skorzystać z przysługujących użytkownikowi praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 17. W przypadku pytań dotyczących stosowania przez Scrum Media polityki prywatności, należy skontaktować się z administratorem.