20.01.2024

Rzecznik MŚP: ZUS szykuje nam katastrofę dla przedsiębiorców! Rząd musi zareagować jeszcze w styczniu

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Newsy
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pilnie interweniuje u Premiera Donalda Tuska. „Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców o niewielkich dochodach mogą stracić swoje firmy i popaść w długi” – przekonuje Adam Abramowicz. Według wytycznych ZUS przedsiębiorcy korzystający w latach 2019-2021 z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus mogą korzystać z tego rozwiązania dopiero od stycznia 2025. Rzecznik zajął odmienne stanowisko.

Zdaniem Rzecznika MŚP intencją prawodawcy było, ażeby przedsiębiorcy mogli korzystać z tego odciążenia w cyklicznych pięcioletnich okresach, a zatem podmioty, które korzystały z niej w latach 2019-2021, są uprawnione do ponownego skorzystania z preferencji od początku 2024.

Co istotne, warunkiem możliwości skorzystania z ulgi jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia do ZUS do dnia 31 stycznia br. Sprawa jest więc szczególnie pilna.

ZUS wprowadza w błąd?

Jak alarmuje Rzecznik Adam Abramowicz, do jego biura zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS odmówił prawa skorzystania z tej preferencji składkowej. W efekcie wielu małych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej.  

Błędna interpretacja przepisów przez ważny organ państwa, jakim jest ZUS, stoi w sprzeczności z literalnym ich brzmieniem, podkreśla Rzecznik. Kłóci się też ze stanowiskiem licznych autorytetów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Tym samym podważa zaufanie obywatela do państwa i grozi utratą źródeł utrzymania licznych rodzin.

Jak zauważa Adam Abramowicz, „powyższe praktyki Zakładu są tym bardziej rażące, albowiem dotykają przedsiębiorców o najniższych dochodach”.

Według Rzecznika MŚP gdyby nawet istniały jakieś wątpliwości interpretacyjne co do odpowiednich przepisów, to – w zgodzie z Konstytucją Biznesu – powinny one być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Jak jednak zaznacza Rzecznik, w tym przypadku o żadnych wątpliwościach mowy być nie może, a stanowisko ZUS obarczone jest ewidentnym błędem.

@espresso.com.pl ZUS blokuje składanie wniosków na Mały ZUS Plus. Jest interwencja rzecznika #zus #przedsiebiorca #polskiefirmy #pracodawca #małeprzedsiebiorstwo #mikroprzedsiebiorca ♬ dźwięk oryginalny – Espresso.com.pl

Potrzebne pilne działania

Termin zgłaszania przez przedsiębiorców zamiaru skorzystania z Małego ZUS Plus upływa już 31 stycznia br. W związku z tym Adam Abramowicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie działań kładących kres nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym zapewniających skuteczną ochronę praw polskich przedsiębiorców.

Gdyby jednak interwencja Rzecznika u Premiera nie przyniosła odpowiedniego skutku, Abramowicz podkreśla, że będzie do końca stał na straży przestrzegania Konstytucji Biznesu przez urzędników ZUS i nie pozwoli, aby zasady wynikające z tego ważnego dokumentu były przez nich łamane.

Urzędnicy ZUS informują zainteresowanych, że nie mają prawa do niższych składek w 2024 roku. Również system Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS udziela przedsiębiorcom takich informacji. Przedsiębiorcy zgłaszają, że mimo wadliwych pouczeń Zakładu próbowali  zgłosić się z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej, ale nie mogli tego skutecznie zrobić, ponieważ na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i w programie Płatnik pojawiał się komunikat „błąd krytyczny”.

Zostały dwa tygodnie

Rzecznik uważa, że ZUS poprzez udzielanie wadliwych informacji chce pozbawić przedsiębiorców możliwości złożenia wniosku w terminie, czyli do 31 stycznia. Wskutek tego na rok stracą oni prawo do obniżonej składki poprzez pozbawienie ich możliwości odwołania się od ewentualnej negatywnej decyzji ZUS do sądu.

Jeżeli jednak przedsiębiorcy złożą wniosek skutecznie w terminie do 31 stycznia, np. wysyłając listem poleconym albo składając w oddziałach ZUS za potwierdzeniem odbioru, a ZUS wyda decyzję negatywną, RMŚP na wniosek przedsiębiorcy w jego imieniu będzie wstępował do postępowań w tej sprawie także przed sądami powszechnymi.

MD/źródło: Rzecznik MŚP

Komentarze (0)