28.06.2024

Ukraiński przewoźnik cargo dostał licencję od Polski

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Newsy
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Polska wydała licencję przewoźnikowi kolejowemu Ukrainian Railways Cargo Poland, umożliwiając mu wejście na europejski rynek kolejowych przewozów towarowych. Odpowiednia licencja została przyznana przez Urząd Transportu Kolejowego Polski, co stanowi ważny krok w europejskiej integracji ukraińskiej kolei. Informację tę ogłosiły w czwartek służby prasowe ukraińskich kolei, zaznaczając strategiczne znaczenie tego wydarzenia.

Przyznanie licencji Ukrainian Railways Cargo Poland jest kolejnym krokiem w procesie europejskiej integracji ukraińskiego transportu kolejowego. Jewhen Liaszczenko, prezes zarządu Ukrzaliznyci, podkreślił, że uzyskanie licencji jest kluczowe dla stworzenia pełnoprawnego międzynarodowego operatora kolejowego. Dzięki temu ukraińska kolej będzie mogła oferować swoim klientom zintegrowane usługi transportu transgranicznego, eliminując konieczność zawierania umów z różnymi firmami.

Jewhen Liaszczenko, prezes zarządu Ukrzaliznyci, podkreślił, że spółka kontynuuje intensywne prace nad rozwojem i zatwierdzaniem nowych tras międzynarodowych. Jest to strategiczny krok mający na celu poszerzenie sieci połączeń oraz zwiększenie dostępności usług kolejowych na rynkach zagranicznych. Zwiększenie liczby tras międzynarodowych pozwoli Ukrainian Railways Cargo Poland na lepsze wykorzystanie potencjału logistycznego, co jest szczególnie istotne w obliczu dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na usługi transportowe w regionie.

Wprowadzenie Ukrainian Railways Cargo Poland na europejski rynek przewozów towarowych przyniesie znaczne korzyści w zakresie zarządzania transportem między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. Efektywniejsze zarządzanie przewozami towarowymi wpłynie na skrócenie czasu dostaw oraz zwiększenie przepustowości na kluczowych szlakach transportowych. To z kolei zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na usługi kolejowe w kontekście globalnych trendów logistycznych, wzmacniając pozycję ukraińskiego przewoźnika na europejskim rynku i przyczyniając się do dalszego rozwoju gospodarczego regionu.

Przewoźnik skupi się na Polsce

Na pierwszym etapie swojej działalności, Ukrainian Railways Cargo Poland skupi się na zwiększeniu wolumenu ruchu przez ukraińsko-polskie przejścia graniczne. Taki krok umożliwi polskim i ukraińskim spedytorom korzystanie z kompleksowej usługi „od drzwi do drzwi” świadczonej przez jednego operatora. Ta strategia ma na celu nie tylko usprawnienie przepływu towarów, ale także poprawę koordynacji i wydajności na tym kluczowym szlaku transportowym.

Integracja usług przez Ukrainian Railways Cargo Poland wyeliminuje konieczność zawierania licznych umów z różnymi firmami, co znacząco uprości proces logistyczny. Zmniejszenie liczby pośredników w łańcuchu dostaw przyczyni się do większej efektywności przewozów towarowych, obniżenia kosztów oraz skrócenia czasu dostawy. Ta optymalizacja jest kluczowa dla sprostania rosnącym wymaganiom rynku i poprawy konkurencyjności ukraińskiego przewoźnika na europejskim rynku transportowym.

W przyszłości spółka planuje eksploatować tabor kolejowy o szerokości toru 1435 mm (standardowy europejski) oraz 1520 mm (stosowany w krajach byłego ZSRR), co umożliwi sprawne funkcjonowanie na wszystkich przejściach granicznych z Polską. Taka elastyczność pozwoli na lepsze dostosowanie się do różnych standardów kolejowych i zwiększenie efektywności przewozów.

Oczekuje się, że Ukrainian Railways Cargo Poland rozpocznie świadczenie pełnoprawnych zintegrowanych usług transportowych już w przyszłym roku. W dniu 30 czerwca 2023 roku Ukrzaliznycia zarejestrowała nowego europejskiego operatora, który będzie odpowiedzialny za połączenie transportu między Ukrainą a krajami europejskimi. To strategiczne posunięcie ma na celu wzmocnienie pozycji ukraińskiej kolei na europejskim rynku i zapewnienie bardziej efektywnego i niezawodnego transportu towarowego.

Czy to dobra decyzja dla Polski?

Decyzja o przyznaniu licencji Ukrainian Railways Cargo Poland ma istotne znaczenie zarówno dla Polski, jak i Ukrainy. Dla Polski oznacza to możliwość lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie przepustowości przejść granicznych. Dzięki temu, polski sektor transportowy może spodziewać się wzrostu efektywności oraz większej liczby operacji przewozowych, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści gospodarcze.

Dla Ukrainy uzyskanie licencji jest kluczowym krokiem w kierunku większej integracji z europejskimi systemami transportowymi. Ten krok przyczyni się do wzmocnienia ukraińskiej gospodarki poprzez ułatwienie eksportu towarów na rynki europejskie. Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym oraz poprawa logistyki transportowej będą miały pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny kraju, zwiększając jego stabilność i atrakcyjność dla inwestorów.

Komentarze (0)