07.05.2024

Województwo lubuskie szybko się wyludnia

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Lifestyle
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Lubuskie województwo, choć malownicze i pełne uroku, zmaga się z poważnym problemem w postaci spadku liczby mieszkańców. W ostatnich pięciu latach populacja miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca osób, co stanowi blisko 6-procentowy spadek. Niekorzystne zmiany odnotowano we wszystkich miastach, z wyjątkiem niewielkiego Otynia.

Rodzi się za mało dzieci

Eksperci alarmują, wskazując na bardzo poważną sytuację demograficzną w Polsce. Starzejące się społeczeństwo i alarmująco niski przyrost naturalny są poważnymi wyzwaniami dla kraju. Trendy demograficzne niekorzystne dla Polski utrzymują się już od pewnego czasu, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej je przyspieszyła.

Ostatni rok obnażył skalę problemu. W 2023 roku urodziło się w Polsce tylko 272 tysiące dzieci, co stanowi spadek o 33 tysiące w porównaniu z rokiem poprzednim. To najniższy poziom od 1945 roku, co alarmuje demografów i ekonomistów. Sytuacja stawia Polskę w obliczu poważnych wyzwań związanych z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Mimo wprowadzenia przez PiS programów prorodzinnych, takich jak 500 plus, wskaźniki demograficzne nie poprawiły się. Różnica między liczbą zgonów i urodzeń systematycznie rośnie, osiągając ponad 140 tysięcy rocznie pod koniec rządów PiS.

Spadek liczby ludności Polski utrzymuje się od 2012 roku, z wyjątkiem roku 2017, kiedy odnotowano nieznaczny wzrost. Ostatnie lata przynoszą niepokojące dane demograficzne, a sytuacja nie poprawia się. Pod koniec roku 2023 liczba mieszkańców Polski wynosiła 37 mln 635 tysięcy osób.

Lubuskie, będące jednym z najmniejszych województw w kraju (wyprzedza tylko opolskie), również zmaga się z kurczeniem populacji. Przez lata było ponad milionowym regionem, jednak w połowie ubiegłego roku zanotowano dramatyczny spadek liczby mieszkańców, która spadła poniżej 1 miliona, osiągając 977,5 tysiąca. Tendencja ta przynosi poważne konsekwencje dla rozwoju regionu. Przyrost naturalny wyniósł -4,4%, co było niższe od średniej krajowej wynoszącej -3,7%. Wraz z kurczeniem się populacji Lubuskiego, trudniej jest utrzymać rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Tylko jedno miasto ze wzrostem

W ciągu ostatnich pięciu lat populacja miast województwa lubuskiego zmniejszyła się, przy czym tylko w jednym zanotowano wzrost. Pozostałe odnotowały spadek, aż w dwóch trzecich przypadków przekraczający 5%. Trzy miasta straciły nawet ponad 10% swoich mieszkańców. W raporcie uwzględniono także miasto Brody, które od 1 stycznia 2024 roku uzyskało status miasta, a zamieszkuje je 823 osoby.

Komentarze (0)