24.06.2024

Zakaz parkowania i ładowania elektryków na parkingu wspólnoty mieszkaniowej

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Lifestyle
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

W jednym z warszawskich bloków na Żoliborzu pojawiła się kartka z zakazem parkowania i ładowania samochodów elektrycznych w podziemnej hali garażowej. Informacja ta wywołała spore emocje i sprzeciw mieszkańców.

W trosce o bezpieczeństwo osób oraz mienia (…) zakazuje się wykorzystania hali garażowej dla pojazdów elektrycznych, w szczególności zakazuje się parkowania i ładowania samochodów elektrycznych

– głosiła kartka.

Nie wszyscy jednak zgodzili się z tym zakazem, a na kartce szybko pojawił się dopisek „BEZPRAWNA BZDURA”.

Administracja osiedla powołała się na artykuły 12b i 12c Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które regulują instalowanie ładowarek do samochodów elektrycznych. Przepisy te dokładnie określają procedurę instalacji ładowarek, wymagań ekspertyz oraz zgody zarządu wspólnoty. Artykuły te jednak nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii parkowania samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Prawnicy zwracają uwagę, że wspólnoty mieszkaniowe mogą określić sposób korzystania z rzeczy wspólnych, co może obejmować zakaz parkowania elektryków, ale właściciele miejsc parkingowych, stanowiących odrębną własność, mają prawo do korzystania z nich zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

Prawne i praktyczne aspekty zakazu

Obecna sytuacja prawna pozwala na pewne ograniczenia w użytkowaniu garaży wspólnych, jednak dopóki ustawodawca nie wprowadzi jednoznacznych regulacji, sprawy te będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Portal Infor.pl wyjaśnia, że zakaz wjazdu i parkowania samochodów elektrycznych może zostać utrzymany w przypadku, gdy garaż stanowi część wspólną nieruchomości. W praktyce oznacza to, że dopóki nie pojawią się jasne wytyczne, właściciele samochodów elektrycznych mogą być zmuszeni do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Straż miejska ani policja nie będą interweniować w przypadku złamania takiego zakazu, gdyż dotyczy on prywatnego terenu. Jednak w razie pożaru samochodu elektrycznego, koszty naprawy i odszkodowań mogą spocząć na właścicielu pojazdu. Statystyki pokazują, że obawy o łatwopalność i wybuchowość samochodów elektrycznych są przesadzone. Z danych MSWiA wynika, że pożary samochodów elektrycznych są rzadkie, a ich przyczyny często nie są związane z bateriami trakcyjnymi. Mimo to, temat ten budzi wiele kontrowersji i obaw, co znajduje odzwierciedlenie w reakcjach społeczności lokalnych i decyzjach administracyjnych dotyczących parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeniach wspólnych.

Komentarze (1)

  • Teodor pisze:

    Są jednak przesłanki do tego aby EV nie mogły być ładowane i parkowane w garażach podziemnych wielostanowiskowych:
    1. brak warunków technicznych do poprowadzenia instalacji elektrycznej do ładowania EV, 2. instalacje gazowe poprowadzone w garażach podziemnych,