13.06.2024

Znaczna podwyżka płacy minimalnej od 2025 roku

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Polityka
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Rząd na czwartkowym posiedzeniu przyjął propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ma obowiązywać w 2025 roku. Zgodnie z nią, od stycznia minimalna płaca wyniesie 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,2 zł. Ta decyzja oznacza znaczną podwyżkę w porównaniu do obecnych stawek. Po lipcowej podwyżce w 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, co już stanowiło wzrost o 700 zł w ciągu roku.

Według informacji Business Insidera, rząd rozważał dwa scenariusze podwyżek na 2025 rok: o 292 zł lub 325 zł. Ostatecznie zdecydowano się na większą podwyżkę, wynoszącą 326 zł, co ustaliło minimalne wynagrodzenie na poziomie 4626 zł. Stawka godzinowa wzrośnie do 30,2 zł.

W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie otrzymywało około 3,6 mln osób, według szacunków resortu pracy. To znaczący wzrost w porównaniu do roku 2022, kiedy minimalną płacę otrzymywało jedynie 1,4 mln osób. Tak duża zmiana pokazuje, jak szybko wzrasta liczba pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie w Polsce, co może być wynikiem zarówno podniesienia samej stawki minimalnej, jak i zmian na rynku pracy, które skłaniają pracodawców do wypłacania wyższych płac.

Wzrost liczby osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie odzwierciedla również dynamiczne zmiany gospodarcze i inflacyjne, które wpłynęły na konieczność dostosowania płac. Taka sytuacja może być efektem działań rządu mających na celu poprawę sytuacji materialnej pracowników o najniższych zarobkach, a także próbą walki z rosnącymi kosztami życia. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest także sygnałem dla rynku pracy, że państwo stara się zminimalizować skutki inflacji dla najmniej zarabiających obywateli, co z kolei może wpływać na ogólny poziom wynagrodzeń w całej gospodarce.

Procedura Legislacyjna

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, rząd ma obowiązek przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości pensji minimalnej na kolejny rok do 15 czerwca. Wstępna propozycja jest ustalana na podstawie prognozowanego wzrostu cen na kolejny rok, czyli inflacji. Proces ten ma na celu zapewnienie, że minimalne wynagrodzenie nadąża za rosnącymi kosztami życia, co ma chronić pracowników przed spadkiem siły nabywczej ich płac. Jeśli przewidywana inflacja ma przekroczyć 5%, planowane są dwie podwyżki minimalnej pensji – w styczniu i lipcu – jak miało to miejsce w dwóch ostatnich latach.

Ministerstwo Finansów szacuje jednak, że inflacja w 2025 roku wyniesie 4,1%, co oznacza powrót do jednej rocznej podwyżki płacy minimalnej, zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Jednorazowa podwyżka wynagrodzenia minimalnego ma wynieść minimum 4,1%, co jest zgodne z prognozowanym wzrostem cen. Taki scenariusz pozwoli na stabilniejsze planowanie finansowe zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, którzy będą mogli lepiej przewidzieć koszty zatrudnienia w nadchodzącym roku. W praktyce, powrót do jednej podwyżki rocznie może również przynieść pewne uspokojenie na rynku pracy, zmniejszając częstotliwość zmian w wynagrodzeniach, co jest istotne zarówno dla stabilności ekonomicznej, jak i dla poczucia bezpieczeństwa pracowników.

Komentarze (1)