07.05.2024

Polska nie zauważyłaby braku turystów

Michał Osial
Michał Osial
Lifestyle
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Turystyka w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowana i różna w zależności od kraju. Wiele państw mogłoby nawet nie zauważyć braku turystów. Jednym z nich jest, chociażby Polska. W naszym państwie udział turystyki w PKB jest praktycznie najniższy w całej wspólnocie. Z kolei u innych odpowiada za ponad 1/4 całego PKB.

Według danych statystycznych, Polska i Czechy, nie licząc Irlandii, posiadają najniższy udział turystyki w PKB. Jest to istotne spostrzeżenie, które może świadczyć o potencjale wzrostu tego sektora gospodarki w tych krajach. Region Europy Środkowo-Wschodniej jest tym, który najmniej czerpie z turystyki, co może być związane z różnymi czynnikami, takimi jak infrastruktura turystyczna, promocja kraju czy dostępność środków finansowych na rozwój tego sektora.

Średni poziom udziału turystyki w PKB państw UE to 8,87 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce. To sugeruje, że turystyka jest istotnym elementem gospodarki wielu krajów europejskich i może stanowić ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Największy udział turystyki w PKB posiada Chorwacja. Ten sektor odpowiada tam za ponad 1/4 całości PKB. Jest to imponujący wynik, który może wynikać z atrakcyjnych walorów turystycznych kraju, takich jak piękne wybrzeża Adriatyku czy bogata oferta kulturalna.

W 2022 roku prawie 230 mln Europejczyków powyżej 15 roku życia odbyło przynajmniej jeden wyjazd turystyczny. Jest to wynik gorszy niż w 2019 roku, ale lepszy niż w 2021. To sugeruje, że mimo trudności związanych z pandemią COVID-19, sektor turystyczny w Europie zaczyna powoli odzyskiwać dynamikę. W 2022 roku największymi podróżnikami w UE byli Holendrzy, a zaraz za nimi Luksemburczycy oraz Finowie. To ciekawe spostrzeżenie, które może być związane z różnymi czynnikami, takimi jak dochody per capita, preferencje podróżnicze czy dostępność środków transportu.

Źródło: Polska w OECD

Komentarze (0)