03.10.2023

Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Zdrowie
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na nasze życie, ale jej efekty nie ograniczały się tylko do problemów zdrowotnych. Zagrożenie zdrowia psychicznego stało się jednym z istotnych aspektów tego trudnego okresu. Oto jak pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne i jakie wnioski można wyciągnąć z badań nad tym tematem.

Wzrost wydatków na zdrowie psychiczne

Badania przeprowadzone przez Rand Corporation w USA pokazują, że od marca 2020 do sierpnia 2022 roku wydatki na wsparcie zdrowia psychicznego wzrosły o aż 53% wśród ubezpieczonych osób. Analizowano dane 7 milionów ubezpieczonych, uwzględniając zaburzenia lękowe, depresję, chorobę dwubiegunową, schizofrenię i zespół stresu pourazowego. Choć w ostrej fazie epidemii liczba wizyt u specjalistów spadła o 40%, to liczba porad zdalnych wzrosła 10-krotnie.

Zdrowie psychiczne a finanse

Badacze zwracają uwagę na związek między stanem zdrowia psychicznego a sytuacją finansową. Pandemia przyniosła wiele niepewności związanych z pracą i utratą dochodów, co wpłynęło negatywnie na zdrowie psychiczne wielu ludzi. Szczególnie narażone na depresję i zaburzenia lękowe były osoby, które rzadziej wychodziły z domu w czasie pandemii.

Wzrost zaburzeń lękowych i depresji

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie pokazały, że pandemia miała wpływ na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie. Wzrosła częstość występowania zaburzeń lękowych i zespołu stresu pourazowego, a szczególnie narażone były osoby pracujące w służbie zdrowia i te bezpośrednio zaangażowane w walkę z pandemią.

Skutki izolacji społecznej

Według WHO, jednym z głównych powodów wzrostu zaburzeń psychicznych podczas pandemii była izolacja społeczna. Ograniczenia w kontaktach społecznych, obawa przed zakażeniem, cierpienie i śmierć bliskich, a także problemy finansowe stanowiły czynniki wpływające negatywnie na zdrowie psychiczne. Pracownicy służby zdrowia doświadczyli dodatkowego stresu związanego z pracą na froncie walki z pandemią.

Wpływ na bliskich

Osoby, których bliscy zachorowali na COVID-19, częściej doświadczały objawów depresji i lęku. Szczególnie narażone były te osoby, których członkowie rodziny lub przyjaciele trafili do szpitala. Strach przed utratą bliskiej osoby wpłynął negatywnie na zdrowie psychiczne wielu ludzi.

Pandemia COVID-19 miała zróżnicowany wpływ na zdrowie psychiczne ludzi, ale niektóre grupy były szczególnie narażone na zaburzenia psychiczne. Dlatego ważne jest, aby kontynuować badania nad tym tematem i oferować wsparcie osobom potrzebującym. Zdrowie psychiczne pozostaje istotnym aspektem naszego dobrostanu, nawet po zakończeniu pandemii.

Komentarze (0)