29.05.2024

Donald Tusk w ostrych słowach o wecie prezydenta

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Polityka
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy uznającej etnodialekt śląski za język regionalny wywołała falę krytyki ze strony koalicji rządzącej. Szczególnie mocno zareagował Donald Tusk, który w krótkim, ale wymownym komentarzu wyraził swoje niezadowolenie.

W środę 29 maja Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że Andrzej Duda nie podpisze ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 roku o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Ustawa ta miała na celu uznanie etnodialektu śląskiego za język regionalny. W uzasadnieniu podkreślano, że spełnione zostały kryteria określone w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, co miały potwierdzać opinie językoznawców.

Fala krytyki po wecie prezydenta

Decyzja prezydenta spotkała się z ostrą krytyką, szczególnie ze strony przedstawicieli koalicji rządzącej. Donald Tusk, lider opozycji, w mediach społecznościowych zamieścił krótkie, ale mocne oświadczenie: „Powiedziałbym po śląsku, Panie Prezydencie, co myślę o Pańskim wecie, ale publicznie nie wypada” — napisał Tusk na platformie X. Wypowiedź ta szybko zyskała szerokie poparcie wśród zwolenników uznania śląskiego za język regionalny.

Uzasadnienie prezydenckiego weta

Prezydent Duda w swoim uzasadnieniu wyraził obawy, że uznanie śląskiego etnolektu za język regionalny może wywołać podobne oczekiwania wśród przedstawicieli innych grup regionalnych. Podkreślił również znaczenie ochrony tożsamości narodowej w obecnej sytuacji społecznej i geopolitycznej, nawiązując do działań hybrydowych związanych z wojną za wschodnią granicą Polski.

Niedające się wykluczyć działania hybrydowe, jakie mogą być podjęte w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, związane z prowadzoną wojną za wschodnią granicą, nakazują szczególną dbałość o zachowanie tożsamości narodowej. Ochronie zachowania tożsamości narodowej służy w szczególności pielęgnowanie języka ojczystego

— czytamy w uzasadnieniu.

Eksperci i naukowcy o języku śląskim

Prezydent Duda wcześniej konsultował ustawę z ekspertami i naukowcami. Wspominał, że większość z nich jest zdania, iż na Śląsku występuje wiele lokalnych dialektów, które są specyficzne dla poszczególnych miejscowości.

Większość ekspertów jest jednoznacznego zdania, mówię o naukowcach, że na Śląsku jest bardzo wiele dialektów, w których mówią ludzie w poszczególnych miejscowościach, nawet na obszarze Śląska. Są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym i taka jest specyfika tego zróżnicowania w Polsce, tej wielokulturowości, bardzo zresztą ciekawej, która jest dzisiaj naszym skarbem

— mówił prezydent.

Co dalej?

Decyzja prezydenta i towarzysząca jej krytyka otwierają nową debatę na temat statusu języków regionalnych w Polsce. Weto prezydenta może wpłynąć na dalsze losy ustawy i relacje pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i regionalnymi w kraju. Przyszłość języka śląskiego jako potencjalnego języka regionalnego pozostaje niepewna, a dalsze kroki w tej sprawie będą z pewnością uważnie obserwowane zarówno przez polityków, jak i społeczność śląską.

Komentarze (0)