03.06.2024

Polska goni zachód – nowy ranking dobrobytu

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Newsy
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Polska, jako jedno z 20 krajów o największym udziale w światowym PKB, znalazła się w najnowszym rankingu dobrobytu, przedstawionym przez Eurostat na podstawie danych zebranych w ramach Międzynarodowego Programu Porównawczego kierowanego przez Bank Światowy. Te dane pozwalają na stworzenie kompleksowego obrazu sytuacji gospodarczej na świecie, a także na określenie, jak Polska wypada na tle innych państw.

W 2021 roku Unia Europejska reprezentowała 15,2% światowego PKB. Wśród krajów członkowskich UE, które miały udział większy niż 1% światowego PKB wyrażonego w standardzie siły nabywczej (PPS), znalazło się pięć państw:

  • Niemcy: 3,4%
  • Francja: 2,4%
  • Włochy: 1,9%
  • Hiszpania: 1,4%
  • Polska: 1,0%

Łącznie te pięć krajów przyczyniło się do około 10,1% światowego PKB, co stanowi znaczący wkład w globalną gospodarkę.

Polska na Tle Unii Europejskiej

Według danych przedstawionych przez Eurostat, Polska osiągnęła 77% średniej unijnej PKB na mieszkańca. Oznacza to, że poziom dobrobytu w Polsce jest nieco poniżej średniej UE, ale jednocześnie plasuje się wyżej niż wiele innych krajów na świecie.

Analiza danych Eurostatu pokazuje, że istnieje dziewięciokrotna różnica w PKB na mieszkańca pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi krajami z grupy 20 największych gospodarek świata. Przykładowo, Stany Zjednoczone osiągają 137% średniej UE, podczas gdy Indie tylko 15%. Te różnice odzwierciedlają znaczne nierówności w poziomie dobrobytu i siły nabywczej pomiędzy różnymi częściami świata.

Dane przedstawione przez Eurostat są wyrażone w standardzie siły nabywczej (PPS). Główny Urząd Statystyczny wyjaśnia, że PPS to wspólna umowna jednostka walutowa stosowana w Unii Europejskiej do przeliczeń zagregowanych danych ekonomicznych. Umożliwia to porównania przestrzenne, eliminując różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi. Dzięki temu możliwe jest bardziej miarodajne porównanie dobrobytu i poziomu życia w różnych krajach.

Komentarze (0)